Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Сайт

 

Стоматологічного факультету

вищого державного навчального закладу України

“Буковинський державний медичний університет”

 

Вітаємо на сайті
СТОМАТОЛОГІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ БДМУ
З метою оптимізації підготовки фахівців за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”, відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та постанови Кабінету міністрів України від 05.09.96 №1074 “Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти”, на підставі ліцензії АВ №395860, яка видана МОН України 11.07.08 р., Постанови Вченої ради Буковинського державного медичного університету від 29.05.2008 року (протокол №9) та дозволу Міністерства охорони здоров’я України (лист МОЗ України № 08.01-22/1244 від 22.07.2008 року) наказом № 03-О від 26.08.2008 року по Буковинському державному медичному університеті з 01 вересня 2008 року в Буковинському державному медичному університеті створено стоматологічний факультет. Впродовж цих років факультет ріс та розвивався, набираючи потужностей. І на сьогодні - це один із найпотужніших підрозділів університету, на якому щорічно здобуває стоматологічну освіту близько 500 студентів.
Декан стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор                      

В.В.Білоокий

Деканат стоматологічного факультету

Кафедри факультету

 

  • Text Hover
КАФЕДРА АНАТОМІЇ, ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
  • Text Hover
КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
  • Text Hover
КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
  • Text Hover
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
  • Text Hover
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
  • Text Hover
КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
  • Text Hover
КАФЕДРА Стоматології дитячого віку
  • Text Hover
КАФЕДРА Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

НОВИНИ