Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії БДМУ, декан стоматологічного факультету, лікар хірург вищої категорії. 
Народився 27 серпня 1961 року в селі Кам’янці Глибоцького району Чернівецької області.
Протягом 1968–1978 роках навчався в Хотинській середній школі № 4 імені К. Галкіна, яку закінчив із золотою медаллю. У 1978 році вступив до Чернівецького державного медичного інституту, після закінчення якого у 1984 році почав працювати лікарем-інтерном у хірургічному відділенні Кам’янець-Подільської міської лікарні.
З 1985 по 1986 роки працював лікарем-хірургом Славутської ЦРЛ Хмельницької області. З 1986 року по 1990 рік – лікар-хірург Сторожинецької ЦРЛ Чернівецької області. Впродовж 1990–1992 років проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської хірургії Чернівецького державного медичного інституту, після закінчення якої був обраний на посаду асистента цієї ж кафедри. У 1994 році успішно захистив кандидатську дисертацію на з тему: „Ендотоксикоз при гострій хірургічній патології та методи його діагностики”.
У жовтні 1998 році призначений заступником декана Буковинської медичної державної академії, а в 2000 році обраний доцентом кафедри факультетської хірургії, ЛОР та очних хвороб.
З 2008 року обіймає посаду декана новоствореного стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету.
У вересні 2010 року переведений на посаду професора кафедри хірургії, а з листопада 2011 року рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора кафедри хірургії.
Є автором більше 250 наукових праць, зокрема, 35 винаходів, автор 7 монографій і 36 раціоналізаторських пропозицій.
Досконало володіє методами оперативного лікування невідкладних хірургічних захворювань черевної порожнини та захворювань щитовидної залози; уміло поєднує викладацьку діяльність і наукову працю на кафедрі із практичною хірургією в Обласній клінічній лікарні м. Чернівців; бере постійну участь у роботі наукового товариства хірургів та патологоанатомічних конференціях; регулярно виступає з доповідями на наукових з’їздах та симпозіумах різного рівня.
Напрям наукових досліджень професора Білоокого В.В. стосується розробки патогенетично обґрунтованої концепції діагностики та хірургічного лікування хворих на жовчний перитоніт.
Найбільш вагомі наукові дослідження представлені в наступних монографіях: „Перитоніт як ускладнення гострого холециститу” (2000 р.), Місцевий перитоніт (2001 р.), „Біліарний перитоніт” (2003 р.), „Жовчний перитоніт: патофізіологія та лікування” (2011 р.), „Перитоніт – одвічна проблема невідкладної хірургії” (2012 р.).

slava.bilookyi@bsmu.edu.ua