Допуски

    Допуск - це документ завірений деканатом або його заступником, який допускає студента до занять та надає можливість відпрацювати пропущенні години упродовж 2-х тижнів від дати пропуску.

Перегляд Завантажити

    Відпрацювання студентами Буковинського державного медичного університету проводиться відповідно до Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих навчальних занять.

 Пропущеним вважається навчальне заняття, на якому студент не був присутнім особисто.

Навчальні заняття, пропущені студентом з поважних причин та не зараховані заняття, відпрацьовуються на кафедрах в повному обсязі безкоштовно.

До поважних причин пропусків навчальних занять студентами належать:

-         хвороба студента (засвідчується довідкою студентської поліклініки);

-         хвороба членів сім’ї, які потребують догляду (засвідчується висновком ЛКК лікувальної установи);

-         укладення (вступ до) шлюбу (засвідчується копією свідоцтва про шлюб);

-         поховання близьких родичів (копія свідоцтва, довідки про смерть);

-         відрядження студента для участі в олімпіадах, змаганнях, конкурсах, з’їздах, конференціях тощо (засвідчується витягом з наказу);

-         заяви студентів, підписані деканом;

-       донорство за попереднім дозволом декана (засвідчується довідкою медичної установи);

-    участь у конференціях, концертах художньої самодіяльності в інших урочистих заходах, проведення яких затверджено наказом ректора або за дозволом ректора;

-    виклик студента у військомат, суд, прокуратуру, міліцію (засвідчується довідкою цих установ).

Для отримання допуску установленої форми на відпрацювання занять студент повинен звернутися в деканат у ТРИДЕННИЙ термін після повернення до навчання.

У випадку, якщо студент не звернувся в деканат у ТРИДЕННИЙ термін після повернення до навчання у зв’язку з поважними причинами, які перераховані вище, пропущене заняття вважається з не поважної причини і підлягає оплаті. 

Студент, який пропустив заняття з медико-біологічних чи клінічних дисциплін без поважних причин, повинен у ТРИДЕННИЙ термін звернутися в деканат з квитанцією про оплату.

Вартість однієї академічної години:

-         на кафедрах медико-біологічного профілю – 12,5 грн.;

-         клінічного профілю – 15 грн.

Термін відпрацювання пропусків з поважної або неповажної причин становить 2 тижні. При необхідності (тривала хвороба, тощо) цей термін може бути подовжений ще на 1-2 тижні, але на загальний термін не більше 1 місяця.

 Допуск з неповажної причини оплачується студентом в будь-якому банку на рахунок університету і реєструється в деканаті факультету.

 

Реквізити:
Буковинський державний медичний університет 
Театральна пл., 2, м. Чернівці, 58002 
р/р № 31250201106525
ГУДКСУ у Чернівецькій області 
код 02010971, МФО 856135 
П.І.Б. студента, курс, спеціальність

 

Comments