КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ

Курс дитячої хірургії в Чернівецькому медичному інституті (нині Буковинський державний медичний університет) організований при кафедрі госпітальної хірургії у 1969 році, який очолив доцент В.І. Бережний. Під його керівництвом розпочинається розробка актуальних питань абдомінальної хірургії, гнійно-септичних захворювань шкіри у новонароджених, травматології, ортопедії.

У 1979 році при Чернівецькому медичному інституті був відкритий педіатричний факультет. Завідувачем кафедри обрано професора                     В.П. Слєпцова, який  започаткував нові методи лікування захворювань сечовидільної системи в дітей, впровадив ряд методів діагностики генітальної патології.

У 1988 році в зв'язку з закриттям педіатричного факультету кафедра була реорганізована в курс, завідувачем якого призначено доцента B.I. Бережного.

У 1991 році завідувачем курсу призначено доцента Б.М. Боднаря.

У 1995 році при клініці вперше відкрита магістратура, яку в 1998 році успішно закінчив асистент В.Л. Брожик, а в 2001 році, під керівництвом професора Б.М. Боднаря, захистив кандидатську дисертацію „Оптимізація комплексного лікування місцевого перитоніту у дітей”. З вересня 2004 року по 2005 рік він займає посаду доцента кафедри,а у 2005 році отримав звання «доцент».

З 1995 року в клініці вперше розпочато дослідження важких металів і радіонуклідів у тканинах та рідинах органів черевної порожнини. Результати дослідження лягли в основу докторської дисертації Боднаря Б.М. на тему: "Апендикулярний перитоніт, фактори, що погіршують його перебіг та шляхи оптимізації комплексного лікування", захищеної в 1998 році (науковий консультант – професор Д.Ю. Кривченя).

Професор Боднар Б.М. - доктор медичних наук (1988), професор (2000), Заслужений лікар України (1994). Відмінник охорони здоров’я (1987). Лауреат премії ім. В. Залозецького (1993). Член спеціалізованої вченої ради при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Автор                           7 монографій, 8 посібників, 28 патентів, 284 статей, 32 раціоналізаторських пропозицій. Рецензент 5 монографій з дитячої хірургії, опонент 21 докторських та кандидатських дисертацій. Підготував 10 кандидатів наук та магістрів медицини. На даний час виконуються дві кандидатські дисертації.

У 2000 році створено кафедру дитячої хірургії, завідувачем якої за конкурсом обрано професора Б.М. Боднаря. (фото 1)


У 2001 році на посаду асистента кафедри призначено дитячого хірурга вищої категорії С.В. Шестобуза. Під керівництвом професора Б.М. Боднаря він захистив кандидатську дисертацію „Гострий брижовий лімфаденіт у дітей, удосконалення діагностики та лікування”.

У 2003 році проведена VІI науково-практична конференція дитячих урологів України.

У 2003 році за успішну роботу з винахідництва колектив кафедри відзначений подякою ректора медичної академії. Вперше в Буковинському медуніверситеті впроваджена нова форма благодійництва – „Науковці кафедри – дітям села”. Сформована група волонтерів – вчених професіоналів дитячих хірургів. Підписані угоди з адміністраціями районів і оглянуто понад 32000 дітей, які взяті на диспансерний облік, проведено скринінг дитячої хірургічної патології, розроблені заходи по їх оздоровленню. (фото 2) 

 

Вперше в історії клініки відкрита очна аспірантура, яку достроково закінчив і захистив в 2003 році кандидатську дисертацію за спеціальністю «дитяча хірургія» на тему: „Лікування та профілактика спайкової хвороби у дітей після перенесених гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження)” магістр медицини                О.Б. Боднар (науковий керівник - професор В.З. Москаленко). З вересня               2000 року по 2005 рік - асистент кафедри, з вересня 2005 року – доцент кафедри дитячої хірургії. В 2007 році отримав вчене звання «доцента». В 2011 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «дитяча хірургія» на тему:  «Обгрунтування методів лікування хірургічної патології клубово-сліпокишкового сегмента у дітей (клініко-експериментальне дослідження)» при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України. З 2013 року працює на посаді професора кафедри дитячої хірургії та отоларингології. О.Б. Боднар – автор 2 монографій, 3 посібників, 15 патентів України на корисну модель, 115 статей. 


За підсумками лікувальної роботи клінічних кафедр БДМУ у 2004 році кафедра посіла перше місце по консультативній та лікувальній роботі з сільським населенням.

Рішенням вченої ради з вересня 2005 року до складу кафедри увійшли курси ЛОР хвороб та стоматології. 


З вересня 2006 року при кафедрі вперше організована трьохрічна  інтернатура та цикл тематичного удосконалення для практичних лікарів за фахом „Дитяча хірургія”, „Хірургія”, „Педіатрія” та „Сімейна медицина”.

У жовтні 2007 року в клініці вперше впроваджено удосконалений метод пластики пієлоуретерального сегменту при вроджених вадах нирок та метод лікування різних форм новоутворень в дітей за допомогою термопари.

З жовтня 2007 року відкрита трьохрічна магістратура.

Під керівництвом проф. Боднаря Б.М. у 2007 році С.О. Сокольник захистив кандидатську дисертацію на тему: „Клініко-морфологічне обґрунтування корекції нігтьової пластинки врослого нігтя у дітей” зі спеціальності «дитяча хірургія». У вересні 2008 року С.О. Сокольник обраний на посаду доцента кафедри. В 2011 році отримав вчене звання «доцент». Дитячий хірург першої кваліфікаційної категорії. Є автором 90 наукових праць, з них: 1 інформаційного листа, 5 посібників, 8 патентів, 9 раціоналізаторських пропозицій. 


В 2008 році на базі БДМУ було проведено науково-практичний симпозіум „Хірургічні аспекти захворювань кишечника в дітей”, в якому взяли участь понад 170 дитячих хірургів з різних областей України.

З жовтня 2011 року прийнятий на посаду асистента кафедри дитячої хірургії та отоларингології Ватаманеску Л.І., який з грудня 2012 року виконує кандидатську дисертацію. Асистент Ватаманеску Л.І. автор 1 монографії, 3 винаходів, 25 наукових публікацій, 3 раціоналізаторських пропозицій.

У грудні 2012 року кафедра переведена в новозбудований корпус МДКЛ. Для забезпечення навчального процесу в міській лікарні виділено 200 м2 загальної площі, на якій розташовано 5 навчальних кімнат.

У клініці регулярно проводяться клінічні обходи професора та доцентів кафедри за участю лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та студентів. Розширено діапазон оперативних втручань з приводу уроджених вад у новонароджених, широко використовується кріохірургічний метод лікування пухлин та новоутворень шкіри як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. Впроваджено сучасні технології в діагностиці та лікуванні різних форм хвороби Гіршпрунга, гіпоспадій у дітей, гострого брижового лімфаденіту, гострого гематогенного остеомієліту з використанням внутрішньокісткового електрофорезу та ультразвукової кавітації, пухлин у дітей, ультразвукової кавітації при розлитому гнійному перитоніті.

У клініці працюють 25 дитячих хірургів, з них чотири Заслужених лікарів України, два доктори медичних наук, два професори, два доценти, 7 кандидатів медичних наук, 3 магістри медицини, 11 лікарів з вищою кваліфікаційною категорією.

На кафедрі підготовлено 8 клінічних ординаторів, з них 3 - для зарубіжних країн, 3 магістри медицини та 19 інтернів.

В жовтні 2013 року під керівництвом проф. Боднаря Б.М. апробував кандидатську дисертацію заочний аспірант, лікар-ординатор Унгурян А.М. на тему: «Профілактика спайкової кишкової непрохідності після перенесених гнійно-септичних захворювань органів черевної порожнини у дітей (клініко-експериментальне дослідження).

Для навчання лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів циклу тематичного удосконалення колективом кафедри підготовлені і видані навчальні посібники: “Практикум з дитячої хірургії”, „Вибрані операції та маніпуляції в дитячій хірургії”. Впроваджений комп’ютерний контроль базових знань з дитячої хірургії.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, в якому щорічно беруть участь студенти 3-6 курсів. Щорічно студенти-науковці посідають             І-ІІ-ІІІ місця та відзначені грамотами (Вінниця, Донецьк, Одеса, Тернопіль, Київ, Чернівці, Румунія, Німеччина).

На кафедрі розроблений новий пристрій для лікування гострого гематогенного остеомієліту, проходить апробацію санаційно-іригаційний комплекс для лікування розлитого перитоніту та санації гнійних порожнин.

До 70-річчя Буковинського державного медичного університету виготовлений галерейний стенд „Кафедра дитячої хірургії”, на якому відображена наукова, педагогічна та лікувальна діяльність кожного співробітника.

Кафедра покладає велику надію на організацію обласного багатопрофільного хірургічного центру для надання висококваліфікованої допомоги дітям м. Чернівці та сільської місцевості. Це значно розширить діапазон обстежень дітей у районах області, забезпечить належну якість оперативних втручань у дитячій хірургії, урології, травматології та ортопедії, що дало б змогу організувати міжрегіональний центр надання спеціалізованої допомоги дітям Чернівецької області, навколишніх областей та ближнього зарубіжжя. Працюючи над цими проблемами, кафедра дитячої хірургії Буковинського державного медичного університету дивиться в майбутнє з оптимізмом.

Кафедра отоларингології Чернівецького медичного інституту заснована у березні 1945 року. Першим завідувачем кафедри був професор Михайло Іванович Міхалойц.

Народився у 1889 р. у м.Буйнакськ Дагестанської АРСР. У 1936 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Коррелятивная изменчивость черепа и иммунно-биологического статуса органа слуха», а згодом докторську на тему «Верхне-челюстные пазухи». Протягом 1941-1944рр. працював зав.ЛОР-відділення Бакинського медичного інституту ім.Кірова. У 1940 році в Північно-Осетинському державному медичному інституті отримав звання професора. Працював завідувачем кафедри ЛОР-хвороб Чернівецького медичного інституту (1944-1951рр.). Автор 20 наукових праць, у тому числі однієї монографії "Вагусная иннервация гортани. Анатомические исследования с экспериментальными клиническими параллелями".

До штату кафедри входили асистенти В.З.Тарасюк та Є.П.Реусова.

У 1951 р. на посаду завідувача кафедри обирають доцента Дмитра Олексійовича Битченка.

Народився у 1908 р. у м.Санкт-Петербург (Росія). У 1931 році закінчив медичний факультет Північно-Кавказького університету у Ростові-на-Дону. У 1948 році захистив кандидатську дисертацію на тему «До питання про раціональне дихання в протигазі» та був обраний на посаду асистента ЛОР-кафедри Вінницького медичного інституту. З 1949 року працював в Ялті старшим науковим співробітником гортанно-легеневої клініки Інституту кліматотерапії. У 1951р. був обраний завідувачем ЛОР-кафедри Чернівецького медичного інституту. У 1960 р. захистив  докторську дисертацію на тему «Лікування хворих на склерому ПАСКа рентгенопроміненням ділянки проміжного мозку». Під його керівництвом виконано та захищено 2 кандидатські дисертації. У 1960 році обраний завідувачем ЛОР-кафедри Кишинівського медичного інституту. У1962 році отримає звання  професора. Автор 16 наукових праць.

Науковим спрямуванням професора Д.О.Битченка було вивчення етіології, патогенезу і лікування склероми та лікування хвороби Меньєра.

У 1968 році професору Д.О.Битченку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки Молдавської РСР»

Під його керівництвом виконали та захистили кандидатські дисертації В.З.Тарасюк, О.А.Кантор.

У 1960 р. кафедру  очолив Олександр Олександрович Гладков.

Народився у 1901 р. у м.Санкт-Петербург (Росія). У 1925 році закінчив Ленінградський державний інститут медичних знань. З 1925 по 1936 рр. працював асистентом ЛОР-кафедри ІІ-го Ленінградського медичного інституту. У роки Великої Вітчизняної війни працював головним лікарем Новоладожської протоки блокадного Ленінграда. У 1945 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фотографія як об’єктивний метод реєстрації стану ЛОР-органів». У 1953р. захистив  докторську дисертацію на тему «Фізична оптика в оториноларингології». З 1960 по 1974рр. очолював ЛОР-кафедру Чернівецького медичного інституту. Професор з 1953 року. Під його керівництвом виконано та захищено 6 кандидатських дисертацій. Протягом 1960-1974 рр. очолював Чернівецьке обласне товариство отоларингологів.

О.О.Гладков досліджував та вдосконалював методи об'єктивної реєстрації різних видів патології ЛОР-органів шляхом ендофотографії та ендокінематографії.

О.О.Гладков  автор підручника для студентів медичних інститутів: "Болезни уха, горла и носа", що витримав два видання (1965, 1975), та трьох монографій: "Люмінісцентний аналіз в медицині" (1957); "Полярографічний аналіз у медицині" (1957); "Ендофотокінематографія в оториноларингології" (1954). Ним опубліковано 70 наукових праць, розроблено 19 методичних рекомендацій та 20 рацпропозицій,  сконструйовано апарат для ендокінематографії шляхів дихання, стравоходу та вуха.

На кафедрі в цей час працювали В.З.Тарасюк, О.А.Кантор, з 1964р. Й.М.Попко, з 1968р. О.І.Андрійчук і з 1969р. П.О.Мельник. Під керівництвом проф. О.О.Гладкова захищено 6 кандидатських дисертацій (П.І.Гезунтерман, Н.О.Лев, Й.М.Попко, О.І.Андрійчук, П.О.Мельник, Ф.М.Наумчик).

Після виходу на пенсію професора О.О.Гладкова з 1974 р. завідує кафедрою оториноларингології, а з 1982 по 1997рр. кафедрою оториноларингології та очних хвороб доцент Й.М.Попко.

Народився у 1935 р. у с. Рацкевичи Брестської області (Білорусь). З 1954 по 1960 рік навчався в Чернівецькому державному медичному інституті. З 1960 по 1962 рік працював хірургом в Лотиківській лікарні Луганської області. Упродовж 1962-1964 рр. навчався у клінічній ординатурі на ЛОР-кафедрі Чернівецького медичного інституту, з 1964 по 1970 рік – асистент цієї кафедри. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обгрунтування застосування поліетиленового бужа для лікування опіків та інших травм стравоходу». У 1970р. обраний на посаду доцента. Автор 68 наукових праць , 18 раціоналізаторських пропозицій  і 3 винаходів. Наукові напрямки діяльності Й.М.Попка - вивчення та впровадження в практику нових методів діагностики запальних захворювань ЛОР-органів, ЛОР-онкологія. Лауреат обласної премії ім. В.Залозецького (1997р.).

У 1981 році кафедрою проведено республіканську конференцію отоларингологів України у м.Чернівці.

З 1999 року курс ЛОР-хвороб очолює доцент Плаксивий О.Г., вища категорія з оториноларингології, вища категорія з дитячої оториноларингології, вища категорія з онкоотоларингології. 


Автор 83 наукових праць, 14 раціоналізаторських пропозицій та 4 винаходів, співавтор 2 монографій та 13 навчальних і навчально-методичних посібників. У 1997р. він захистив кандидатську дисертацію на тему "Мікробіологічна характеристика, клінічний перебіг та оптимізація лікування хворих на гнійні синуїти з урахуванням хроноритму". У 2002 році курсом отоларингології згідно реєстру  у м.Чернівці проведена міжнародна конференція Українського науково-практичного товариства отоларингологів. З 2007 року курс отоларингології входить в склад новоствореної кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

На теперішній час на курсі отоларингології працюють 1 професор, 4 доценти та 1 асистент. 


Основним напрямком діяльності курсу отоларингології є оптимізація консервативного лікування синуїтів, хронотерапія та кріотерапія захворювань ЛОР-органів, внутрішньотканинний електрофорез при патології ЛОР-органів, ЛОР-онкологія. (фото 8, фото 9)

Клініка має необхідну сучасну апаратуру для діагностики та лікування ЛОР-хворих, одним з пріоритетів у роботі є впровадження в лікувально-діагностичний процес сучасних новітніх малоінвазивних технологій, зокрема, прямої опорної піднаркозної ларингоскопії, риновідеоендоскопічних діагностичних та оперативних втручань.


         В навчальний процес впроваджено сучасні компґютерні технології, дистанційне навчання, зокрема наповнено сервер дистанційного навчання «MOODLE» для студентів, лікарів-інтернів та лікарів курсантів. За час існування кафедри співробітниками видано 1 підручник для студентів медичних інститутів, 6 монографій, опубліковано 292 наукові роботи, викладачі отримали 32 авторських свідоцтв на винаходи, 37 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Підготовлено та видано у співавторстві 19 навчальних та навчально-методичних посібників, з них 11, що мають гриф ЦМК МОЗ і МОНМС України. 


Підготовлено  2 докторських та 14 кандидатських дисертацій, виконується 1 кандидатська дисертація, в аспірантурі навчались 3 лікарі, у клінічній ординатурі – 26. Викладачі кафедри брали участь та виступали з доповіддями на VII, VIII, IX з’їздах отоларингологів СРСР, на V, VI, VII, VIII, IX, X з’їздах отоларингологів України та 34 наукових конференціях.

Курс отоларингології плідно співпрацює з органами практичної охорони здоровґя. Спільна організаційно-методична, лікувальна робота має велике значення для підвищення якості діагностично-лікувальної допомоги хворим з патологією ЛОР-органів.

 

Comments