КАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇ ТА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Кафедра хірургічної та дитячої стоматології Буковинського державного медичного університету створена у вересні 2008 року.


На посаду завідувача кафедри за конкурсом в вересні 2008 року обрано кандидата медичних наук, доцента Кузняк Наталію Богданівну, яка працювала з 1997 року завідувачем курсу стоматології кафедри дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології. 


         Кузняк Наталія Богданівна закінчила стоматологічний факультет Львівського Ордена Дружби народів державного медичного інституту в 1992 році.

1992-1993рр. – лікар - інтерн стоматологічного Шепетівської ЦРЛ за спеціальністю «хірургічна стоматологія».

         1993-1995рр. – викладач циклу «хірургічна стоматологія» Шепетівського медичного училища.

         У 1995 році вступила до аспірантури при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, яку закінчила достроково. Кандидатську дисертацію захистила на тему “Комплексне лікування гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки препаратами з сорбційною дією”.      1996-1997 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а з вересня 1997 року – завідувач курсу стоматології кафедри факультетської хірургії Буковинської державної медичної академії.

         Вчене звання “доцент” присвоєно в 2002 році.

         Кузняк Н.Б., лікар-хірург-стоматолог Вищої кваліфікаційної категорії, одна із засновників та член асоціації стоматологів Чернівецької області.

У вересні 2009 року новою навчально-клінічною базою кафедри після проведеного капітального ремонту став корпус за адресою вул. Ризька, 1б.

Клінічними базами кафедри є:

1. Відділення хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні (стаціонарне відділення на 25 ліжок).

2. Чернівецька обласна дитяча лікарня №2, до складу якої входять поліклінічне та стаціонарне відділення на 90 ліжок.

3. Стоматологічний кабінет ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 та клінічний зал, розміщений в ЗОШ І-ІІІ ступенів №22.

4. Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» (клінічний зал на 3 стоматологічні установки, навчальні кімнати).  

В центрі уваги колективу кафедри є навчально-методична робота. Навчальний процес планується та координується навчальним відділом університету, який спрямовує зусилля кафедри на підвищення ефективності та якості навчання майбутніх спеціалістів. 


         На практичних заняттях успішно використовуються технічні засоби, в тому числі фантоми, муляжі, типове стоматологічне обладнання, клас персональних комп’ютерів.

(фото robota syudentiv)

Співробітниками кафедри опубліковано більше 510 наукових та методичних праць.

За період з 2008 по 2014 роки на кафедрі хірургічної та дитячої стоматології захищено 4 кандидатські дисертації (Бамбуляк А.В.,              Годованець О.І., Галагдина А.А., Дячук І.І.), виконується 2 докторські        (Кузняк Н.Б., Годованець О.І.) та 8 кандидатських дисертацій (Бернік Н.В., Гончаренко В.А., Герасим Л.М., Дмитренко Р.Р., Калинчук А.І., Каленчук В.В., Федак П.П., Хомич Н.М.).

Наукові здобутки співробітників кафедри висвітлені у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, доповідались на міжнародних, національних та регіональних наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах.

Колективом кафедри вивчаються питання: комплексного лікування гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки препаратами з сорбційною дією (Н.Б.Кузняк); техніка реконструктивної хірургії та нові методики оптимізації остеогенезу в дентальній імплантології (В.В.Каленчук); стан вільнорадикальних процесів у тканинах порожнини рота при поєднанні цукрового діабету та ішемічно-реперфузійних уражень головного мозку (А.А.Галагдина); особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, які мешкають на нітратно забруднених територіях (О.І.Годованець);  вікові зміни будови і синтопії стінок лобових пазух в онтогенезі людини (А.В.Бамбуляк).

Кафедрою хірургічної та дитячої стоматології  спільно з відділенням хірургічної стоматології ОКЛ м. Чернівці розробляється і впроваджується в лікувальну практику нові методи лікування та діагностики захворювань щелепно-лицевої ділянки.

         З метою оцінки стану тканин пародонта в дітей, які проживають на нітратно забруднених територіях, пропонується  удосконалений спосіб діагностики, який крім загальноприйнятого клінічного обстеження включає параклінічне дослідження ротової рідини.

Наукові розробки впроваджено в практику лікувально-профілактичних закладів України.

Матеріали науково-дослідної роботи використовуються в лекційному курсі та на практичних заняттях стоматологічними кафедрами Буковинського державного медичного університету.

Впроваджено в практику стоматології дитячого віку урок здоров’я для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Мета якого, формування у студентів стоматологів мотивації до ведення санітарно-просвітницької та санітарно-профілактичної роботи, а у дітей - мотивацію до дотримання здорового способу життя та гігієни ротової порожнини. У дітей формуються знання та навички відносно гігієни порожнини рота та переконання щодо їх дотримання.


         Співробітники кафедри хірургічної стоматології проводять значну консультативно-лікувальну та організаційно-методичну роботу у відділенні хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні, КМУ Чернівецька обласна дитяча лікарня № 2 та інших лікувальних закладах міста та області.

         Отже, зусиллями керівництва вузу та співробітниками кафедри створюються належні умови для проведення педагогічного процесу, виконання наукових досліджень та лікувально-консультативної роботи в базових установах міста та області.

 

Comments