КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Бєліков Олександр Борисович, доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії, член Клуба імплантологів України, член Асоціації стоматологів України
 1. У 1989 році закінчив з відзнакою Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «стоматологія».
2. Кандидат медичних наук з 1994 року. Кандидатську дисертацію захистив 25 січня  1994 року на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 44.601.01 при Полтавському державному медичному стоматологічному інституті, протокол № 55, диплом КД № 004430.
Вчене звання доцента кафедри ортопедичної стоматології  присвоєно у 1996 році (рішення вченої Ради Української медичної стоматологічної академії від 8 травня 1996 року, протокол №15). Атестат доцента ДЦ АР  № 005432.
Доктор медичних наук з 2007 року. Докторську дисертацію захистив 25 грудня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 44.601.01 у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12 квітня 2007 року, протокол № 9-09/4, диплом ДД № 005756).
3. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить 15 років 9 місяців, у тому числі у Полтавському державному медичному інституті (Українській медичний стоматологічній академії, Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія») – 13 років; у Буковинському державному медичному університеті  – 2 роки 9 місяців.
4. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, місце роботи та посада:
01.12.1991 р. – 09.03.1994 р. – аспірант кафедри ортопедичної стоматології, матеріалознавства і ВОС Полтавського державного медичного стоматологічного  інституту.
09.03.1994 р. – 11.01.1995 р. – асистент кафедри ортопедичної стоматології Полтавського державного медичного стоматологічного  інституту.
           11.01.1995 р. – 30.11.2004 р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології Полтавського державного медичного стоматологічного інституту ( з 2001р. – Українська медична стоматологічна академія).
           01.12.2004 р. – 01.06.2006 р. – докторант кафедри ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. 
19.06.2006 р. – 16.01.2008 р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».
18.01.2008 р. – 28.09.2008 р – професор з курсу стоматології кафедри дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології Буковинського державного медичного університету.
З 01.09.2008 р. по 01.09.13 - завідувач кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.
З 01.09.13 р. – завідувач кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.
 Кадровий склад
 На даний час на кафедрі викладають 1 професор, доктор медичних наук Бєліков О.Б.., 2 доценти, кандидати медичних наук: Касіянчук М.В., Левандовський Р.А., асистент, кандидат медичних наук: Дорубець та 9 асистентів: Бєлікова Н.І., Ватаманюк М.М., Гавалешко В.П., Караван Я.Р., Косенко О.Л., Максимів О.О., Сорохан М.М., Цибульський С.В., Шановський А.М. Для забезпечення навчально-педагогічного, наукового та лікувального процесів кафедри працює два лаборанти, навчається 1 магістрант, 1 клінічний ординатор..

Історія кафедри
Кафедра ортопедичної стоматології була створена 1 вересня 2012 року, згідно наказу № 07-О  від 30 серпня 2012 року «Про реорганізацію кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології», шляхом поділу кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології на два підрозділи: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру ортопедичної стоматології.
Завідувачем кафедри ортопедичної стоматології призначений доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії, дійсний член Клуба імплантологів України, член Асоціації стоматологів України - Бєліков Олександ Борисович.
Кафедра ортопедичної стоматології розміщена на трьох базах: основна база на вулиці Марка Вовчка 2, дві інші: вул. Фастівська, 20, вул., Суворова, 2. 


На кафедрі велика увага приділяється самостійній роботі студентів, яка  здійснюється шляхом поглибленого вивчення предмету через залучення студентів до наукової та лікувально-профілактичної роботи. Важливим етапом навчання є відпрацювання протягом навчального року практичних навичок, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника стоматологічного факультету. Для опанування практичних навичок для студентів створено всі умови.
Під час практичних занять, крім здобуття багажу теоретичних знань з ортопедичної стоматології та імплантологія, студенти опановують уміння практично застосовувати ці знання безпосередньо в клініці.

Практичне заняття зі студентами на кафедрі

Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно - просвітницьку роботу.

Студенти відпрацьовують практичні навички на фантомі
Студентам надається можливість самостійно обстежувати пацієнта, проводити діагностику і складати план лікування. Лікувальні ж маніпуляції він виконує після узгодження з лікарем діагнозу, обгрунтуванням вибору і детального обговорення методу лікування, що позитивно впливає на орієнтування клінічних ситуацій та практичних навичок при складанні випускних іспитів.
Студенти стоматологічного факультету приймають участь в наукових Всеукраїнських та міжнародних стоматологічних конференціях, також  щорічно приймають участь у  Міжнародній конференції  студентів і молодих вчених у  м. Чернівці.
Навчальна робота кафедри
На кафедрі ортопедичної стоматології проходять навчальний курс з пропедевтики ортопедичної стоматології студенти ІІ курсу стоматологічного факультету та ортопедичної стоматології студенти ІІІ, ІV, V курсу стоматологічного факультету за кредитно-модульною системою навчання, лікарі-інтерни ІІ року навчання, проходять тематичне удосконалення лікарі-курсанти. Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно із сучасними вимогами.
При проведенні практичних занять та лекцій акцентується увага студентів на складання плану лікування з вибором альтернативних методів естетичного відновлення малих і середніх дефектів фронтальної ділянки зубного ряду, в тому числі конструкцій з фіксацією на імплантатах, МК - атачменах, адгезивних мостоподібних протезах на основі арматурно-адгезивної техніки.
В тематики самостійної роботи студентів включені технології виготовлення бюгельних і часткових знімних пластинкових протезів із сучасними методами фіксації, безметалевої, прес-кераміки, термопластів, гнучких протезів, CAD/CAM технологій, покривних протезів тощо.  
При проведенні практичних занять звертають увагу студентів-випускників на правильне заповнення і ведення обліково-звітної документації лікаря-стоматолога-ортопеда (карти огляду диспансерних хворих, ф39/у, ф37/у, наряди на зуботехнічні роботи, щоденники обліку роботи лікаря-ортопеда-стоматолога (щомісячні та щорічні) .
Для покращення знань студентів на кафедрі видано навчальний посібник
Сфера наукових інтересів:
Актуальними питаннями ортопедичної стоматології та дентальної імплантації сьогодення є: ефективне, раціональне протезування при частковій або повній втраті зубів на тлі соматичної патології, біомеханічна доцільність шинування рухомих зубів, рання діагностика  злоякісних новоутворень щелепно-лицевої ділянки, ортопедична реабілітація при складній щелепно-лицевій патології з опорою на дентальні імплантати. Враховуючи актуальність проблемних питань, співробітники кафедри ортопедичної стоматології зосередили свої наукові дослідження на удосконаленні, оптимізації та вироблення тактики із застосуванням сучасних методів  ортопедичного лікування.
На кафедрі захищені 1 докторська, 4 кандидатські дисертації, 2 магістерські науко-кваліфікаційні роботи.
На теперішній час заплановано і виконуються 2 докторські та 4 кандидатські дисертації, 1 магістерська науково-кваліфікаційна робота.

Comments