КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Струк Володимир Іванович, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії.

У 1994 році закінчив Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю «Стоматологія». З серпня 1994 року по червень 1996 року проходив інтернатуру в Обласній консультативній поліклініці м.Чернівці.

З серпня 1996 року по жовтень 1998 року працював лікарем- стоматологом-ортопедом в обласній консультативній стоматологічній поліклініці. У жовтні 1998 року призначений на посаду завідувача ортопедичного від ділення.

З березня 2004 року по даний час займає посаду головного лікаря комунальної медичної установи «Міська стоматологічна поліклініка».

2009 році нагороджений почесним званням Заслуженого лікаря України.

З першого вересня 2012 року призначений на посаду вавідувача кафедри терапевтичної стоматології. 


Кадровий склад

 На даний час на кафедрі викладають 1 доцент, кандидат медичних наук Митченок О.В., 2 кандидати медичних наук: Струк В.І., Батіг В.М. та 15 асистентів: Бурик А.Ю., Гараніна Т.С., Карпюк Л.В., Краснюк І.П., Кушнір Н.І., Кавчук О.М., Никоряк Г.І., Проданчук А.І., Рожко В.І., Табачнюк Н.В., Остафійчук М.О., Голуб І.С., Іваніцька О.В., Кіюн І.Д.,  Ішков М.О. Для забезпечення навчально-педагогічного, наукового та лікувального процесів кафедри працює троє лаборантів.


 

Колектив кафедри терапевтичної стоматології 

Історія кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології була створена 1 вересня 2012 року, згідно наказу № 07-О  від 30 серпня 2012 року «Про реорганізацію кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології»,  шляхом поділу кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології на два підрозділи: кафедру терапевтичної стоматології та кафедру ортопедичної стоматології.

Завідувачем кафедри терапевтичної стоматології призначений кандидат медичних наук, заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії Струк Володимир Іванович.

Кафедра терапевтичної стоматології розміщена на двох базах: основна база на вулиці Марка Вовчка 2, а друга на Зіньковецьій 

 

Відкриття стоматологічного центру на Марка Вовчка 2


На кафедрі велика увага приділяється самостійній роботі студентів, яка  здійснюється шляхом поглибленого вивчення предмету через залучення студентів до наукової та лікувально-профілактичної роботи. Важливим етапом навчання також  є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника стоматологічного факультету і є обов’язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичних навичок створено всі умови для студентів.

Під час практичних занять, поряд із здобуванням різнобічних теоретичних знань з основних стоматологічних дисциплін, студенти опановують уміння практично застосовувати ці знання безпосередньо в клініці.

Практичне заняття зі студентами на кафедрі


Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно - просвітницьку роботу.

 

Студентам надається можливість самостійно обстежувати пацієнта, проводити діагностику і складати план лікування. Лікувальні ж маніпуляції він виконує після узгодження з лікарем діагнозу, обгрунтуванням вибору і детального обговорення методу лікування, що позитивно впливає на орієнтування клінічних ситуацій та практичних навичок при складанні випускних іспитів.

Студенти стоматологічного факультету приймають участь в наукових Всеукраїнських та міжнародних стоматологічних конференціях, також  щорічно приймають участь у  Міжнародній конференції  студентів і молодих вчених у  м. Чернівці.

Навчальна робота кафедри

Кафедра терапевтичної є провідною у вивченні основних стоматологічних захворювань, таких як: карієс, ускладнення каріозного процесу, некаріозні ураження, захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота які вивчаються на другому, третьому, четвертому і п’ятому  курсах стоматологічного факультету. На кафедрі викладають такі дисципліни, як: пропедевтика терапевтичної стоматології і терапевтична стоматологія.

Кафедра забезпечена навчальними класами та клінічними залами, оснащеними згідно із сучасними вимогами.

Сфера наукових інтересів:

Наукові дослідження співробітників кафедри спрямовані на вивчення етіології та патогенезу, а також оптимізації лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань. На кафедрі захищено 3 кандидатські дисертації. Заплановано 1 докторську дисертацію – к.м.н. Струка В.І. на тему «Обґрунтування методів ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих патологічним стиранням твердих тканин зубів». 

Та 2 кандидатських дисертації: асистента кафедри терапевтичної стоматології Ішкова М.О. – «Клініко – експерементальне обґрунтування застосовування препаратів антимікробної та протизапальної дії на поліетиленовій основі при лікуванні хронічних верхівкових періодонтитів»; та асистента кафедри терапевтичної стоматології Табачнюк Н.В. – «Лектиногістохімічна характеристика під нижньощелепної слинної залози людини  в ембріональному періоді онтогенезу»


Comments