Анкетування науково-педагогічних працівників

Думка науково-педагогічних працівників щодо якості ОПП Стоматологія

Анкета для науково-педагогічних працівників щодо якості ОПП _Стоматологія_ у Буковинському державному медичному університеті.pdf

Дотримання принципів академічної свободи під час науково-педагогічної діяльності

АНКЕТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ ПІД ЧАС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ.pdf