Анонімне анкетування науково-педагогічних працівників факультету

АНКЕТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ ПІД ЧАС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

АНКЕТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ ПІД ЧАС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ.pdf