ВИбіркові компоненти освітньої програми на 2020-2021 р.

1 курс

Інформаційні технології в стоматології

Силабус_іт_стомат_2021.pdf

Тренінг спілкування

Тренінг спілкування.pdf

Технології ведення переговорів

Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів.pdf

2 курс

Сучасні особливості препарування зубів

Силабус (КВ) 2 к укр 20-21 ТС.pdf

Матеріалознавство в ортопедичній стоматології

Матеріалознавство в ортопедичній стоматології- силабус.pdf

3 курс

Основи естетичної реставрації зубів

Силлабус 3к (КВ) укр 20-21 ТС.pdf

4 курс

Ендодонтичне лікування в дитячій стоматології

silabus_4.doc_Endodontija_.pdf

Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту

Силабус 4к КВ 20-21ТС.pdf

Косметологія

Косметол_ Силабус_Стоматол_ 20-21.pdf

5 курс

Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки

Силабус орто курс.pdf

Естетична стоматологія – дизайн посмішки

Силлабус 5к КВ 20-21 ТС.pdf

Хірургічні етапи дентальної імплантації

Силабус 5 курс-курс за виб..pdf

Навчальна практика (за вибором)

Навчальна практика з терапевтичної стоматології з основами сучасної пародонтології

Силлабус НПперіо 5к 20-21ТС.pdf

Навчальна практика з терапевтичної стоматології з елементами сучасної ендодонтії

силлабус НПЕ 5к 20-21 ТС.pdf

Навчальна практика з основами сучасного повного знімного протезування

Силабус виробнича практика ПЗП.pdf

Навчальна практика з основами щелепно-лицевої ортопедії та дентальної імплантації

Силабус виробнича практика ЩЛО та ДІ.pdf

Навчальна практика з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Силабус 5 курс-Навч. пр-ка.pdf

Навчальна практика з профілактики стоматологічних захворювань у дітей

Силабус ПСЗ практика.pdf

Навчальна практика з дитячої терапевтичної стоматології

Силабус ДТС практика.pdf