Обов'язкові компоненти освітньої програми на 2020-2021 р.

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 1 Українська мова за професійним спрямуванням.pdf

ОК 2 Іноземна мова

ОК 2 Іноземна мова.pdf

ОК 3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 3 Іноземна мова за професійним спрямуванням.pdf

ОК 4 Філософія

ОК 4 Філософія (2).pdf

ОК 5 Латинська мова та медична термінологіяОК 5 Латинська мова.pdf

ОК 6 Медична біологія

ОК 6 Медична біологія.pdf

ОК 7 Медична та біологічна фізика. Інформаційні технології

ОК 7 Медична та біологічна фізика. Інформаційні технології в стоматології.pdf

ОК 8 Біологічна та біоорганічна хімія

ОК 8 Біохімія.pdf

ОК 9 Анатомія людини

ОК 9 Анатомія.pdf

ОК 10 Гістологія, цитологія, ембріологія

ОК 10 Гістологія.pdf

ОК 11 Фізіологія

ОК 11 Фізіологія.pdf

ОК 12 Мікробіологія, вірусологія, імунологія

ОК 12 Мікробіологія.pdf

ОК 13 Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки. Охорона праці в галузі

ОК 13 Безпека життєдіяльності. Основи біоетики та біобезпеки. Охорона праці в галузі.pdf

ОК 14 Пропедевтика терапевтичної стоматології

ОК 14 Пропедевтика терапевтичної стоматології.pdf

ОК 15 Пропедевтика ортопедичної стоматології

ОК 15 Пропедевтика ортопедичної стоматології.pdf

ОК 16 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

ОК 16 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології.pdf

ОК 17 Патоморфологія

ОК 17 Патоморфологія.pdf

ОК 18 Патофізіологія

ОК 18 Патофізіологія.pdf

ОК 19 Фармакологія

ОК 19 Фармакологія.pdf

ОК 20 Клінічна анатомія та оперативна хірургія

ОК 20 Клінічна анатомія та оперативна хірургія.pdf

ОК 21 Пропедевтика внутрішньої медицини

ОК 21 Пропедевтика внутрішньої медицини.pdf

ОК 22 Гігієна та екологія

ОК 22 Гігієна та екологія.pdf

ОК 23 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

ОК 23 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях.pdf

ОК 24 Основи організації медичного забезпечення населення і військ

ОК 24 Основи організації медичного забезпечення населення і військ.pdf

ОК 25 Внутрішня медицина (у тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія, фтизіатрія)

ОК 25 Внутрішня медицина, в т.ч. клінічна фармакологія, інфекційні хвороби та епідеміологія.pdf
ОК 25 Фтизіатрія.pdf

ОК 26 Хірургія у тому числі онкологія та нейрохірургія

ОК 26 Хірургія, в т.ч. онкологія, нейрохірургія.pdf

ОК 27 Соціальна медицина, громадське здоров'я та основи доказової медицини

ОК 27 Соціальна медицина.pdf

ОК 28 Соціальна медицина, громадське здоров'я. Медичне право України.

ОК 28 Соціальна медицина. Громадське здорров'я.pdf

ОК 29 Профілактика стоматологічних захворювань.

ОК 29 Профілактика стом.захв..pdf

ОК 30 Терапевтична стоматологія.

ОК 30 Терапевтична стоматологія.pdf

ОК 31 Хірургічна стоматологія.

ОК 31 Хірургічна стоматологія.pdf

ОК 32 Ортопедична стоматологія.

ОК 32 Ортопедична стоматологія.pdf

ОК 33 Ортодонтія

ОК 33 Ортодонтія.pdf

ОК 34 Дитяча терапевтична стоматологія

ОК 34 Дитяча терапевтична стоматологія.pdf

ОК 35 Дитяча хірургічна стоматологія

ОК 35 Дитяча хірургічна стоматологія.pdf

ОК 36 Екстрена та невідкладна медична допомога

ОК 36 Екстрена та невідкладна допомога.pdf

ОК 37 Загальна медична підготовка (у тому числі педіатрія, акушерство, офтальмологія, неврологія (в тому числі нейростоматологія), дерматологія, венерологія, психіатрія, наркологія, медична психологія, фізична реабілітація, ендокринологія)

ОК 37 Загальна медична підготовка.pdf

ОК 38 Оториноларингологія

ОК 38 Оториноларингологія.pdf

ОК 39 Радіологія

ОК 39 Радіологія.pdf

ОК 40 Виробнича практика Догляд за хворими (у відділеннях стаціонару)

ОК 40 Догляд за хворими.pdf

ОК 41 Виробнича практика Cестринська практика - в стомат. поліклініці

ОК 41 Сестринська практика.pdf

Вибіркові компоненти освітньої програми на 2020-2021 р.

1 курс

2 курс

Сучасні особливості препарування зубів

Силабус (КВ) 2 к укр 20-21 ТС.pdf

Матеріалознавство в ортопедичній стоматології

3 курс

Основи естетичної реставрації зубів

Силлабус 3к (КВ) укр 20-21 ТС.pdf

4 курс

Ендодонтичне лікування в дитячій стоматології

silabus_4.doc_Endodontija_.pdf

Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту

Силабус 4к КВ 20-21ТС.pdf

Косметологія

5 курс

Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки

Силабус орто курс.pdf

Естетична стоматологія – дизайн посмішки

Силлабус 5к КВ 20-21 ТС.pdf

Хірургічні етапи дентальної імплантації

Силабус 5 курс-курс за виб..pdf

Навчальна практика з терапевтичної стоматології з основами сучасної пародонтології

Силлабус НПперіо 5к 20-21ТС.pdf

Навчальна практика з терапевтичної стоматології з елементами сучасної ендодонтії

силлабус НПЕ 5к 20-21 ТС.pdf

Навчальна практика з основами сучасного повного знімного протезування

Силабус виробнича практика ПЗП.pdf

Навчальна практика з основами щелепно-лицевої ортопедії та дентальної імплантації

Силабус виробнича практика ЩЛО та ДІ.pdf

Навчальна практика з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Силабус 5 курс-Навч. пр-ка.pdf

Навчальна практика з профілактики стоматологічних захворювань у дітей

Силабус ПСЗ практика.pdf

Навчальна практика з дитячої терапевтичної стоматології

Силабус ДТС практика.pdf