Історія факультету

З метою оптимізації підготовки фахівців за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”, відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та постанови Кабінету міністрів України від 05.09.96 №1074 “Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти”, на підставі ліцензії АВ №395860, яка видана МОН України 11.07.08 р., Постанови Вченої ради Буковинського державного медичного університету від 29.05.2008 року (протокол №9) та дозволу Міністерства охорони здоров’я України (лист МОЗ України № 08.01-

22/1244 від 22.07.2008 року) наказом № 03-О від 26.08.2008 року по Буковинському державному медичному університеті з 01 вересня 2008 року в Буковинському державному медичному університеті створено стоматологічний факультет.

У січні 2008 року розпочато вивчення студентами 2 курсу стоматологічних дисциплін – пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології на базі курсу стоматології при кафедрі дитячої хірургії.

На той час, курс стоматології був розташований у навчальному корпусі по вул. Б. Героїв Сталінграду, 12.

У 2008 році курс стоматології було реорганізовано й створено дві профільні кафедри: терапевтичної і ортопедичної стоматології, хірургічної та дитячої стоматології, які очолили проф. Беліков О.Б. та доцент Кузняк Н.Б. У такому складі факультет існував до 2012 року.

Відповідно до наказу № 03-О від 26.08.2008 року по Буковинському державному медичному університеті з 01 вересня 2008 року в університеті створено стоматологічний факультет, деканом якого став д.мед.н., проф. Білоокий В’ячеслав Васильович.

У вересні 2008 року на факультеті розпочала роботу вчена рада, до складу якої входять завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. Основними напрямками роботи вченої ради є: визначення загальних засад діяльності факультету, вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті, заслуховування щорічних звітів декана, завідувачів кафедр про результати роботи, розгляд інших питань відповідно до свої повноважень. На сьогоднішній день стоматологічному факультету підпорядковано 8 кафедр: анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, дитячої хірургії та оториноларингології, гістології, цитології та ембріології, пропедевтики внутрішніх хвороб та кафедри стоматологічного спрямування.

У вересні 2008 року на базі кафедри дитячої хірургії, ЛОР-хвороб та стоматології (завідувач: доктор медичних наук, професор Боднар Борис Михайлович) було створено дві кафедри: терапевтичної та ортопедичної стоматології (завідувач: доктор медичних наук, доцент Бєліков Олександр Борисович) і хірургічної та дитячої стоматології (завідувач: кандидат медичних наук, доцент Кузняк Наталія Богданівна).

22 серпня 2011 року відбулося урочисте відбулося навчально-лікувального стоматологічного корпусу БДМУ по вул. Марка Вовчка 2, де функціонувала кафедра терапевтичної та ортопедичної стоматології.

Наказом ректора №229-к від 03.09.2012 р. кафедра терапевтичної та ортопедичної стоматології була реорганізована в 2 кафедри: кафедру ортопедичної стоматології на чолі з доктором медичних наук, професором Бєліковим Олександром Борисовичом та кафедру терапевтичної стоматології, яку очолив кандидат медичних наук Струк Володимир Іванович.

01.09.2017 року шляхом реорганізації були створені кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії на чолі з доктором медичних наук, професором Кузняк Наталією Богданівною та кафедра стоматології дитячого віку на чолі з доктором медичних наук, професором Годованець Оксаною Іванівною.

У 2011році на базі стоматологічного корпусу по вул. М. Вовчка, 2 створено стоматологічний центр, як підрозділ університетської клініки, а у лютому 2012 року – отримано ліцензію на здійснення у центрі лікувально-консультативної роботи.

Серед викладачів стоматологічних кафедр 4 доктори медичних наук та 15 кандидатів медичних наук.

Впродовж цих років факультет ріс та розвивався, набираючи потужностей. І на сьогодні – це один із найпотужніших підрозділів університету, на якому щорічно здобуває стоматологічну освіту близько 500 студентів.